Gürallar Yapı
Gürallar Yapı
Her zaman hayatın ve sektörün tam merkezinde...

Gürallar Yapı için;
Gürallar Yapı Faaliyet gösterdiği alanlardaki yeni gelişmeleri takip etmek,
Gürallar Yapı Sektörle ilgili değişim, gelişim ve yönlendirme süreçlerinde aktif olarak yer almak,
Gürallar Yapı Sektördeki trendleri bizzat kaynağından ve yerinde takip etmek,
Gürallar Yapı Gerek inşaat sektöründe, gerekse yan sektörlerde çalışmalarını sürdüren şirketlerle, yurtiçindeki ya da yurtdışındaki resmi kurumlarla bir arada olmak,

hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle şirket, pek çok dernek ve kuruluşa üyedir. Bu üyelikler, hem sektördeki gelişmelerin takip edilmesi hem de bunlara yön verme imkânının elde edilmesi açısından değer taşımaktadır. İnşaat sektöründe ve yan dallarında faaliyet gösteren pek çok şirketle bir arada olunan bu dernek ve kuruluşların toplantıları, pek çok işbirliğinin kaynağı olmuştur. Bu toplantılar gelecekte de daha pek çok yeni işbirliğinin ve ortaklaşa projenin başlamasına ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Gürallar Yapı’nın üyesi olduğu belli başlı dernek ve kuruluşlar şunlardır:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)
GYODER

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) GYODER, Türkiye’deki mevcut ve kurulmakta olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının(GYO), gayrimenkul sektörünün tanıtım ve temsilini sağlamak, gelişimini teşvik etmek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek ve korumak amacı ile kurmuş oldukları bir dernektir.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER)
İNDER

İSTANBUL İNŞAATÇILAR DERNEĞİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER)1967 yılında kurulmuş olan İNDER’in öncelikli amacı, İstanbul'daki yapı kalitesini arttırmak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve hizmetlerine kalite, konfor ve sistemli çalışma standartları gibi çağdaş ve evrensel kriterler getirmektir.Global Real Estate Institute (GRI)
GLOBAL REAL ESTATE INSTITUTE

GLOBAL REAL ESTATE INSTITUTE

Global Real Estate Institute (GRI)GRI, gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri bir araya getiren, dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası bir gayrimenkul kulübüdür. GRI konferansları, üst düzey yöneticilerin satış baskısı altında kalmadan görüşebilmelerine fırsat tanıyan, yeni iş ilişkileri kurabilecek bir ortam yaratan networking toplantılarıdır. GRI toplantıları dünya gayrimenkul sektörüne yön veren üst düzey yöneticileri bir araya getirmesi açısından gayrimenkul sektöründe önemli bir yere sahiptir. GRI, dünyanın değişik ülkelerinde düzenli olarak oturumlar ve konferanslar düzenlemektedir. Dünyanın her ülkesinden binlerce üyesi olan GRI, son yıllarda her yılın Ocak ayında gerçekleştirdiği Turkey GRI toplantıları ile Türkiye gayrimenkul sektöründe oldukça aktif bir rol oynamaktadır.

GAYRİMENKUL İÇİN STRATEJİ PLATFORMU (GİSP)
GİSP

Gayrimenkul için Strateji Platformu (GİSP)

Global Real Estate Institute (GRI) Gayrimenkul için Strateji Platformu'nun (GİSP) temel amacı gayrimenkul alanında, gerek kamu, gerekse de özel sektör kaynaklı görüşler, düşünceler, uygulamalar özelinde, gelecekte nasıl bir gayrimenkul sektörü oluşacağını öngörmek ve bu öngörüler doğrultusunda çıkarımlar elde ederek, olası etkileri tahmin etmek, üyeleri ve kamuoyu için fırsat alanlarını ve olası işbirliği fırsatlarını belirlemektir.
www.gurallar.com  -  © 2011 GÜRALLAR YAPI