Gürallar Yapı Gürallar Yapı Gürallar Yapı
Gürallar Yapı
Doğayla iç içe, modern bir geleceğe...

Gürallar Grubu, 60 yılı aşkın bir zamandan beri çevre alanında, gerek kendisi gerek iş ortakları ve gerekse müşterileri için ekolojik dengeyi geliştirmek amacıyla inovatif ürün ve çözümler sunmaya özen göstermektedir.

Grubun bu temel ilkesini Gürallar Yapı’ya uyarladığımızda, şirketin faaliyet alanının, sürdürülebilirlik açısından en önemli sektörlerden birisi olan inşaat alanında olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Ağırlıklı olarak insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma gereksinimini karşılama işlevini gören sektör, aynı zamanda doğa üzerinde en kalıcı değişikliklere neden olma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyulmadığı takdirde tahrip etme tehdidini de beraberinde getirmektedir. Kurumsal ilkeleri ve değerleri doğrultusunda inşaat sektöründe hizmet vererek uzun vadeli değerler yaratmakta olan Gürallar Yapı’nın etik yaklaşımı tam da burada etkili olmaktadır. Bu yaklaşımın sorumluluğuna her adımında sahip çıkan şirket, çevre için en riskli sayılabilecek sektörlerden birisinde dahi sürdürülebilirlik perspektifine bağlı kalmaktaki başarı çizgisini devam ettirebilmektedir.

Gürallar Yapı’nın ödün vermeksizin izlemekte olduğu ve izlemeye devam edeceği sürdürülebilirlik esasları şunlardır:
    1. Doğal kaynaklar sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır,
    2. Kâr getiren büyümeyi desteklerken müşterilere çağdaş ve ekolojist yaklaşımlar sunulmalıdır.
    3. Geleceğe yönelik kentleşmeyi ve mimari gelişimi hedef alan yatırımlar ve iş uygulamaları dürüstlük çerçevesinde uygulamaya konmalıdır.
    4. Gürallar Yapı bünyesinde yer alan her çalışanın aynı zamanda faaliyet gösterilen her toplulukta sorumlu birer vatandaş profili çizmesine özen gösterilmelidir.

Gürallar Yapı hem şirket politikasıyla hem de çalışanlarıyla belirlediği sürdürülebilirlik esasları doğrultusunda topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek konusunda kararlı ve ısrarcıdır. Modern mimariyi tesis etmekte iddialı olan şirket, sürdürülebilirlik ilkesine bağlılığıyla da modern medeniyetin gelecekteki varlığını güvence altına alacak yenilikçi yatırımlara ve gelişimlere imza atmaya devam edecektir.

Örnek Bir Sürdürülebilirlik Öyküsü
Alibey Resort Side Otelini inşa edildiği sırada Gürallar Yapı ekibinin karşı karşıya kaldığı bir ikilemi çözme biçimi sürdürülebilirlik ilkesine verdiği önemin en somut kanıtıdır.

Bütün çalışmalarında olduğu gibi otelin inşaatı sırasında da doğaya özenle yaklaşan ekip, proje havuz inşaatı aşamasına geldiğinde bir sorunla karşılaşır. Havuzun yapılacağı alan sık aralıklı ağaçlarla doludur ve bu durum, dörtgen biçimde tasarlanmış havuz projesinin inşa edilmesine engel teşkil etmektedir. Alanının en iyisi uzmanlardan oluşan ekip, ağaçları keserek mevcut havuz projesini gerçekleştirmek ya da havuz projesinde ağaçlara zarar vermeyecek yeni bir tasarım yapmak arasında seçim yapmak durumunda kalır. Tercih, elbette ki ikinci alternatiftir: Mimarlar öyle bir proje çizerler ki, arazide bulunan tek bir ağacın bile kesilmesine gerek kalmaz. Getirdikleri yaratıcı çözüm sayesinde, havuz, ağaçların arasına girintili çıkıntılı bir biçimde inşa edilir. Böylece hem ağaçlara zarar verilmemiş olur hem de klasik bir dörtgen havuzdan çok daha kullanışlı ve eğlenceli bir havuz ortaya çıkar.

Ekibin getirdiği bu yaratıcı çözüm sayesinde hem çevre korunmuş hem de sektör kazançlı çıkmıştır.

Gürallar Yapı
www.gurallar.com  -  © 2011 GÜRALLAR YAPI