Gürallar Yapı
Gürallar Yapı
Geçmişten aldığı mirası zenginleştirerek geleceğe taşıyor...

Binyıllardır pek çok uygarlığa beşiklik etmiş olması nedeniyle her köşesinde farklı mimari akımların ve tarzların eserlerini barındıran bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Bu mimari zenginlik, bir yandan onları bize miras bırakan kültürlerin, sanatçıların ve zanaatkârların yaşam alanlarını tasarlayıp belirlerken; diğer yandan da yüzlerce yıl sonrasını göz önüne alan bir planlama yapmış olduklarını kanıtlıyor.

Gürallar Yapı, üzerinde yaşadığımız ve ruhundan beslendiğimiz bu tarihsel bilincin farkında... Bu bilinç sayesinde projelerini hayata geçirirken sadece günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayı değil; gelecek kuşakların da gereksinimlerini ve estetik kaygılarını göz önünde bulundurmayı görev biliyor.

Şirket, içinde bulunduğumuz zaman diliminde, görevinin sadece gereksinimleri ve estetik kaygıları karşılamakla sınırlı olmadığının bilincindedir. Bu hedefleri yerine getirirken, doğaya saygılı davranmanın ve onunla barışık olmanın önemini ve ‘çevreci’ bir yaklaşım ortaya koymanın hem günümüz dünyasına hem de gelecek nesillere karşı sosyal bir sorumluluk olduğunu göz önünde bulundurmaktadır.

İşte bu yüzden Gürallar Yapı’nın misyonu dört anahtar kelimeyi içerir:
Çağdaş, Estetik, Bilimsel ve Çevreci...
www.gurallar.com  -  © 2011 GÜRALLAR YAPI