Gürallar Yapı
Gürallar Yapı
Geliştirme Hizmetleri

Gürallar Yapı, uzun yıllardır devam ettirdiği turizm, gayrimenkul ve sanayi tesisi yatırımlarının geliştirilmesi ve tamamlanması sayesinde sektörde kayda değer bir deneyim kazanmıştır. Şirket, edindiği bu geliştirme tecrübelerini uzman kadrosu ve alt birimleri ile beraber diğer yatırımcılara da hizmet olarak sunmaktadır.

Gürallar Yapı, gayrimenkul yatırımı için uygun görülen arazinin temin edilmesinden başlayıp tesisin açılmasına kadar süre giden süreçlerdeki tüm etapların tamamını uzman ekipleri ile beraber geliştirmekte ve gayrimenkulün değerini maksimum düzeye çıkarmaktadır.

Gürallar Yapı, Geliştirme Hizmetlerini 4 ana başlık altında toplamaktadır.

1- Arazi Geliştirme Hizmetleri
Gürallar Yapı Arazi araştırması ve temini
Gürallar Yapı Arazinin yapılması planlanan yatırıma uygunluğunun analizleri
Gürallar Yapı Arazide en verimli kullanım metodu tespiti
Gürallar Yapı Arazinin coğrafi durumunun incelemesi
Gürallar Yapı Arazinin İmar Durumu İncelemeleri
Gürallar Yapı Arazinin İmar Durumu iyileştirmeleri
Gürallar Yapı Arazinin tevhit, ifraz vb.düzenleme işlemleri

2- Yatırım Geliştirme Hizmetleri/
Gürallar Yapı Yatırım Fizibilitesi
Gürallar Yapı Konsept Proje Tespiti
Gürallar Yapı Lokasyon Analizi
Gürallar Yapı Pazar Araştırması ve Rekabet Analizi
Gürallar Yapı Müşteri Profili Tespiti
Gürallar Yapı Yatırım Swot Analizi
Gürallar Yapı Stratejik Planlama
Gürallar Yapı Yatırım kimliğinin oluşturulması
Gürallar Yapı Ana pazarlama stratejilerinin belirlenmesi

3- Proje Geliştirme Hizmetleri
Gürallar Yapı Yapı kullanım metodunun geliştirilmesi
Gürallar Yapı Ünite ve alan tiplerinin belirlenmesi
Gürallar Yapı Konsept Proje Geliştirilmesinin Yönetimi
Gürallar Yapı Uygulama Proje Geliştirilmesinin Yönetimi
Gürallar Yapı Detay Projeleri Geliştirilmesinin Yönetimi
Gürallar Yapı Coğrafi etkilerden korunma yöntemlerinin geliştirilmesi
Gürallar Yapı Dizayn Koordinasyonu
Gürallar Yapı Elektrik Sistemi Geliştirilmesinin Yönetimi
Gürallar Yapı Mekanik Sistemi Geliştirilmesinin Yönetimi
Gürallar Yapı Proje kimliğine uygun malzeme seçimleri
Gürallar Yapı İnşaat Bütçesi Oluşturulması

4- Uygulama Geliştirme Hizmetleri
Gürallar Yapı Planlama, İş Akışı ve İş Programı Oluşturulması
Gürallar Yapı Lojistik Planlama
Gürallar Yapı İhale sisteminin geliştirilmesi
Gürallar Yapı İhale düzenlenmesi ve yüklenici seçimleri
Gürallar Yapı Satın Alma Planlaması
Gürallar Yapı Süreç Yönetim Stratejisi
Gürallar Yapı İnşaat İşleri Koordinasyonu
Gürallar Yapı Bütçe ve Maliyet Kontrol Sisteminin kurulması
www.gurallar.com  -  © 2011 GÜRALLAR YAPI