ArtCraftSofraCamıFabrikası ArtCraftSofraCamıFabrikası ArtCraftSofraCamıFabrikası ArtCraftSofraCamıFabrikası
Gürallar Yapı
LAV Sofra Camı Fabrikası I
Yer Kütahya
İnşaat Alanı 49.700 m²
Bitiş Tarihi 1996


Fabrika 3 ayrı üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin dağılımı aşağıdaki gibidir;
Gürallar Yapı İdari Bina
Gürallar Yapı Fabrika Binası
Gürallar Yapı Depo Binası
www.gurallar.com  -  © 2011 GÜRALLAR YAPI